AKTUELLT

Kallelse årsmöte 2018

Tid: Torsdagen den 12 april 2018 kl.18 – 21

Plats: Fabrikens restaurang

Dagordning Årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår bibehållen årsavgift om 800 kronor.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13.Val av revisorer.

14. Val av valberedning

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid – 10 dagar före mötet inkomna motioner.

16. Övriga frågor

__________________

Efter årsmötet har vi andra aktiviteter och avslutar

mötet med middag.
__________________

Anmäl dig genom att svara till Christer Jönsson, christer.p.h.jonsson@gmail.com eller på telefon/sms 070 378 94 34 eller till Per A Jönsson, pajenmail@gmail.com eller på telefon/sms 0725 43 53 63.

Vi behöver ditt svar senast TORSDAGEN 29 MARS. Detta datum är också senaste tiden du kan skicka in ev. motioner.

Välkommen

Styrelsen

———————————————————————————————————————————————————————————————–

FÖRETAGSDAG I SPARREHOLM den 9 november 2017

Preliminär information

En ”Företagsdag” är planerad att hållas i Sparreholm den 9 november från kl. 13 med avslut kl. 19. Initiativtagare är Forum Flen, som framöver även kommer att hålla sådana träffar på övriga orter i kommunen. Sparreholms företagarförening bistår i planering och genomförande. Joakim Andersson, samordnare i Forum Flen, meddelar planering enligt följande:

-Samling kl. 13 och därefter besök på fyra av Sparreholms företag, vilka vi nu diskuterar med. Därefter avslut kl. 16 – 19 med en minimässa, där cirka 15 företag deltar och visar upp sig. (Har var sitt bord och är kostnadsfritt för utställaren). Här bjuder vi på snittar och bubbel.

Bussen bokas för allmänheten och marknadsförs via utskick, annonser i E-kuriren (2 st som Forum Flen bekostar). Möjligtvis via tidningen Glimten också. Anmälan för åka med i buss görs till info@forumflen.se (Ingen avgift för besökarna att åka buss eller besöka minimässan men vi måste dock sätta en gräns för hur många platser på bussen/bussarna vi kan erbjuda).

Styrelsen
2017-09-05
__________________________________________________________________________

MEDLEMSMÖTE 7 september 2017

 

…med ett studiebesök på personalägda Tjeders i Malmköping som tillverkar och säljer larm- och kommunikationslösningar. Att företaget är personalägt tycker vi är spännande och vi blir visade runt och har möjlighet att ställa frågor.
 
Efter studiebesöket väntar en middag på Sparreholms slott i nya retrokaféet. Fisksoppa, lättöl och vatten, kaffe och kaka serveras.
 
Hålltider:
 
Klockan 16.00 hos Tjeders i Malmköping
Därefter middag på Sparreholms Café.
Beräknad sluttid ca. 20.00 – 20.30

Anmälningstiden har gått ut.Styrelsen
2017-09-05

__________________________________________________________________________________________________________________

Medlemsinformation 12 maj, 2017 

Vi aviserade på årsmötet att nästa medlemsmöte skulle hållas 1:a juni.  Vi har sedan dess konstaterat att det blir för nära inpå sommaren och  därmed skulle många missa det mötet. 

I stället har vi preliminärt beslutat att nästa möte hålls 7 september. Programmet blir enkelt: Vi gör ett studiebesök hos ett intressant företag i närheten, vilket följs av en bättre middag. Vi är i kontakt med Sparreholms slott, som engagerat ett företag, vars stjärnkock vi hoppas ska kunna ge  oss en ovanligt trevlig kulinarisk upplevelse. 

Vi återkommer under augusti med definitivare uppgifter, men ber dig  reservera datumet. Troligen kommer vi att starta studiebesöket under eftermiddagen, följt av middag och samkväm. 

Styrelsen
2017-05-12
_______________________________________________________________________________________________________________

Förnyelse i styrelsen

Föreningens styrelse har ny sammansättning efter genomfört årsmöte den 25 april, 2017. Bl.a. blir Magnus Erixon ny kassör och Per A Jönsson föreningens sekreterare. Vidare berikas styrelsen med två helt nya ledamöter. Styrelsen nya sammansättning framgår här.

2017-05-01
__________________________________________________________________________

BMB Mediagroups film om Carl Gustav Melin

Carl Gustav Melin har, som de flesta vet, låtit sin rörelse Maskincenter övergå till ny ägare. Carl Gustav själv kvarstår som (pensionärs)medlem i Sparreholms företagarförening. Medlemmen BMB Media Group har gjort filmen.

Klicka på bilden för att se filmen!

——————————————————————————

Magnus & Oxana Erixson berättar om Resultatreklam

Klicka på bilden!
BMB Media Group gjorde filmen.
_________________________

Filmen om Janne Jansson -Värmepumpskillen

Klicka på bilden!
BMB Media Group gjorde filmen.

______________________________________________________

’Sprid filmen om Sparreholm !!

Vi har fått stor uppmärksamhet för den fina filmen som handlar om – oss!! Björn och Estela Mathlein har filmat och klipp ihop en fantastiskt rolig och medryckande film. Musiken, som är perfekt för filmen, är komponerad at Oskar Mander, även han sparreholmare.

Kopiera länken nedan och sprid filmen över världen t ex via mail eller lägg in på någon annan hemsida!!

https://www.dropbox.com/s/vn1kt0wgll614bc/PORTEN%20MOT%20B%C3%85VEN%204%20NY%20INLEDNING%281%29.mp4?dl=0

Vi vill ju fortsatt ha full fart i Sparreholm och ser gärna att massor med människor ser filmen.

________________________

Här är den – filmen om Sparreholm

Äntligen har vi fått Filmen om Sparreholm. Björn och Estela Mathlein har jobbat med filmen och nu har vi den.

Titta, njut och se den igen.

 

 

 

 

==============================================================================

Kontakt webbredaktionen:

Christer Jönsson, ordförande 070-378 94 34

Per A Jönsson, sekreterare, vice ordförande 0725-43 53 63