KRL Seniortjänster

Mobil: 070-6281980

Epost: kent@krlseniortjanster.se
Hemsida: www.sparreholmsforetagarna.se

Personanalyser inom företag för social kompetensutveckling som leder till bättre självkännedom, gruppdynamik, ledarskap samt uppdrag för den fortsatta processutvecklingen.